Prawo rodzinne

 • sprawy o rozwód i separacje
 • unieważnienie małżeństwa
 • podział majątku dorobkowego
  sprawy o alimeny
 • sprawy o władzę rodzicielską
 • sprawy o ustalenie kontaktów z dzieckiem
 • sprawyoprzysposobienie lub rozwiązanie przysposobienia
 • zaprzeczenie i ustalenia ojcostwa macierzyństwa
  adopcje