Prawo cywilne

sprawy o zapłatę
sprawy ubezpieczeniowe
sporządzanie i negocjowanie umów
zabezpieczanie wykonania umów
sprawy odszkodowawcze:

  • wypadków komunikacyjnych:w następstwie, których poszkodowanemu przysługuje roszczenie o odszkodowanie z OC sprawcy szkody
  • błędów w sztuce medycznej:szkody prenatalne, odszkodowania i zadośćuczynienia za błędy lekarskie,m.in. zakażenia szpitalne
  • wypadków losowych:w tym: upadku w miejscach publicznych – np. na śliskiej nawierzchni; uszkodzenie pojazdu w wyniku poruszania się po nienależycie utrzymanej drodze itp.
  • zdarzeń objętych zakresem umowy ubezpieczenia dobrowolnego:OC, AC, NW, – w zakresie ubezpieczenia mienia i ubezpieczeń osobowych
  • wypadków przy pracy
  • niewykonanie umów