Prawo karne

Obrona i reprezentowanie na etapie postępowania przygotowawczego, sądowego i wykonawczego w sprawach o przestępstwa:

 • przeciwko życiu i zdrowiu, wolności
 • przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji
 • przeciwko mieniu
 • przeciwko obrotowi gospodarczemu
 • przeciwko rodzinie i opiece
 • gospodarcze (w tym: odpowiedzialności członków władz spółek)
 • przestępstw internetowych
 • błędu w sztuce lekarskiej
 • dyscyplinarnych przed organami samorządu zawodowego
 • naruszenia znaków towarowych i oznaczeń
 • z zakresu kodeksu karnego skarbowego
 • zakresu ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii
 • aresztu
 • postępowania przeciwko nieletnim
 • oskarżenia prywatnego
 • kasacje, prośby o ułaskawienie, wznowienie postępowania
 • odroczenie wykonania kary, przerwę w wykonaniu kary, warunkowe przedterminowe zwolnienie