Władza rodzicielska to temat, który często budzi wiele emocji i nieporozumień, zwłaszcza w kontekście rozwodów i separacji. Warto zrozumieć, czym dokładnie jest władza rodzicielska oraz jakie są prawa rodziców do utrzymywania kontaktów z dzieckiem.

Czym jest władza rodzicielska?

Władza rodzicielska to zbiór praw i obowiązków rodziców względem małoletniego dziecka, które potrzebuje odpowiedniej opieki rodzicielskiej. Powstaje z mocy prawa w momencie urodzenia się dziecka i trwa do osiągnięcia przez nie pełnoletniości, czyli do 18 roku życia. Obejmuje obowiązek i prawo do sprawowania pieczy nad osobą i majątkiem dziecka oraz jego wychowania, z poszanowaniem godności i praw dziecka.

Co to są kontakty z dzieckiem?

Zgodnie z art. 113 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, każdy z rodziców ma prawo do utrzymywania kontaktów z dzieckiem, bez względu na to, któremu z rodziców została przyznana władza rodzicielska. Kontakty obejmują nie tylko spotkania i odwiedziny, ale także komunikację telefoniczną, pisemną czy elektroniczną. Matka bez decyzji sądu nie ma prawa do utrudniania ojcu kontaktów z dzieckiem, a takie działania mogą skutkować wszczęciem postępowania sądowego oraz karą pieniężną.

Jak ustala się kontakty z dzieckiem w praktyce?

To, jak będą wyglądały kontakty z dzieckiem po rozwodzie, zależy od wielu czynników, takich jak wiek dziecka, jego relacje z rodzicami oraz ustalenia pomiędzy małżonkami. Można to zrobić na kilka sposobów:

  1. Porozumienie prywatne – rodzice mogą samodzielnie ustalić zasady kontaktów, a porozumienie to warto spisać i podpisać, aby uniknąć nieporozumień w przyszłości.
  2. Mediacja – z pomocą mediatora rodzice mogą wypracować kompromis dotyczący kontaktów z dzieckiem.
  3. Postępowanie sądowe – jeśli rodzice nie mogą dojść do porozumienia, sąd ustala kontakty, biorąc pod uwagę relacje dziecka z rodzicami, zebrane dowody, zeznania świadków oraz opinie biegłych sądowych.

Jak rozpocząć sądowe ustalanie kontaktów z dzieckiem?

Podstawowym elementem postępowania sądowego jest prawidłowo sformułowany pozew. Musi on zawierać propozycję dotyczącą częstotliwości i godzin kontaktów rodzica z dzieckiem oraz argumenty poparte dowodami, takimi jak zeznania świadków czy opinia psychologa. Po złożeniu wniosku sąd przekazuje go drugiemu rodzicowi, który ma 14 dni na odpowiedź. Postępowanie może trwać różnie – od jednej rozprawy w prostych przypadkach do kilkunastu rozpraw w bardziej skomplikowanych sytuacjach.

Pomoc prawna

Ustalenie kontaktów z dzieckiem to bardzo indywidualna sprawa, wymagająca odpowiedniego podejścia. Warto skorzystać z pomocy doświadczonego prawnika, który pomoże w prawidłowym sformułowaniu pozwu i przygotowaniu materiału dowodowego.

Radca prawny w Białymstoku, Bogumiła Gruszewicz, oferuje wsparcie prawne dla mieszkańców Białegostoku i okolic. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać profesjonalną pomoc w zakresie władzy rodzicielskiej i kontaktów z dzieckiem. Nasza kancelaria zapewnia indywidualne podejście do każdej sprawy, dbając o dobro dziecka i interesy naszych klientów.