Usprawiedliwione potrzeby uprawnionego do alimentów – co to znaczy?

Zgodnie z art. 135 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, „Zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego.” Ale co to właściwie oznacza w praktyce? Adwokat Grażyna Cichowska z Łodzi, świadcząca również usługi dla mieszkańców Piotrkowa Trybunalskiego i okolic, wyjaśnia kluczowe aspekty tej kwestii.

Co jest istotne?

 1. Indywidualna ocena sytuacji: Każda sprawa dotycząca alimentów jest oceniana indywidualnie, co oznacza, że sąd bierze pod uwagę specyficzne okoliczności każdej sprawy.
 2. Usprawiedliwione potrzeby: Nie są to tylko podstawowe potrzeby, chociaż mogą nimi być. Usprawiedliwione potrzeby to wydatki, które są uzasadnione i konieczne dla utrzymania odpowiedniego standardu życia uprawnionego.
 3. Zdolność zarobkowa: Oceniana jest na podstawie kompetencji osoby zobowiązanej do płacenia alimentów, biorąc pod uwagę warunki rynkowe oraz doświadczenie życiowe i zasady współżycia społecznego.
 4. Zdolność majątkowa: Może zastąpić lub uzupełnić brak zdolności zarobkowej.

Przykłady usprawiedliwionych potrzeb:

 • Koszty utrzymania na poziomie odpowiadającym poziomowi życia zobowiązanego do płacenia alimentów: Obejmuje to warunki mieszkaniowe, transport, wyżywienie, ubrania, kosmetyki, rozrywkę, a także inne koszty utrzymania.
 • Koszty rozwoju osobistego: Zajęcia pozalekcyjne, korepetycje, szkoły językowe, zajęcia sportowe i artystyczne, hobby.

Jednakże, powyższe koszty muszą być rzeczywiście ponoszone i uzasadnione w kontekście środowiska, w którym funkcjonuje uprawniony. Nie mogą być fikcyjne ani nieadekwatne do sytuacji.

Doktryna prawa rodzinnego

Doktryna prawa rodzinnego, jak wskazują eksperci A. Kawałko i H. Witczak, podkreśla, że obowiązek alimentacyjny przewiduje zaspokajanie tylko usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego, a nie wszystkich jego potrzeb. W przypadku dzieci obowiązuje zasada równej stopy życiowej – dzieci powinny żyć na poziomie równym rodzicom, a w pewnych sytuacjach nawet wyższym, jeśli usprawiedliwione potrzeby tego wymagają.

Praktyczne przykłady usprawiedliwionych potrzeb:

 • Podstawowe koszty utrzymania: Mieszkanie, wyżywienie, ubranie, higiena, leczenie.
 • Koszty edukacji: Zakup podręczników, pomocy szkolnych, ubezpieczenie, komitet rodzicielski, wycieczki szkolne, zajęcia dodatkowe, kursy językowe, informatyczne, sportowe, taneczne, muzyczne.
 • Rozwój talentów: Koszty związane z rozwijaniem zainteresowań i talentów dziecka.
 • Wypoczynek i rozrywka: Kino, teatr, koncerty, książki, gry, wyjścia z przyjaciółmi, sprzęt sportowy.
 • Specjalistyczne leczenie: W przypadku przewlekłych chorób lub konieczności systematycznej opieki medycznej.

Potrzeby dorosłych

Dla dorosłych uprawnionych do alimentów, usprawiedliwione potrzeby obejmują przede wszystkim koszty utrzymania, leczenia, a także wypoczynku i rozrywki, odpowiednio do ich dotychczasowego trybu życia oraz możliwości majątkowych i zarobkowych zobowiązanego.

Podsumowanie

Usprawiedliwione potrzeby uprawnionego do alimentów są kluczowym czynnikiem w określaniu zakresu świadczeń alimentacyjnych. Ważne jest, aby w każdej sprawie indywidualnie ocenić sytuację i przedstawić sądowi odpowiednie dowody na zmiany w potrzebach i możliwościach finansowych stron. Adwokat Grażyna Cichowska z Łodzi, oferująca swoje usługi również mieszkańcom Piotrkowa Trybunalskiego i okolic, służy pomocą w przygotowaniu i prowadzeniu spraw alimentacyjnych, dbając o najlepsze interesy swoich klientów.