Alimenty są nie tylko obowiązkiem, ale i formą wsparcia dla osób, które nie są w stanie samodzielnie zadbać o swoje podstawowe potrzeby życiowe. Kancelaria Adwokat Grażyny Cichowskiej z Łodzi, obsługująca również klientów z Tomaszowa Mazowieckiego i okolic, oferuje pomoc prawną w sprawach dotyczących zasądzenia alimentów.

Czym są alimenty?

Alimenty to środki finansowe przeznaczone na utrzymanie i wychowanie osób, które ze względu na pokrewieństwo, małżeństwo lub powinowactwo mają prawnie ustanowiony do nich prawny dostęp. Wysokość alimentów jest zależna od potrzeb odbiorcy oraz możliwości finansowych osoby zobowiązanej do ich płacenia.

Kiedy można żądać alimentów?

Podczas trwania małżeństwa obowiązek zaspokajania potrzeb rodziny spoczywa na obu małżonkach. Po jego zakończeniu, alimenty mogą być nadal zasądzone na rzecz byłego współmałżonka lub dzieci. Co istotne, w przypadku rozwodu, obowiązek alimentacyjny wobec byłego małżonka może być orzeczony przez sąd maksymalnie na okres 5 lat.

Alimenty na dzieci – najczęściej zasądzane

Najczęściej alimenty zasądzane są na rzecz dzieci, co stanowi główną część spraw alimentacyjnych. Są to środki na pokrycie kosztów życia i wychowania dziecka, aż do momentu osiągnięcia przez nie pełnoletności lub samodzielności finansowej.

Co w przypadku niemożności uzyskania alimentów od jednej ze stron?

Jeżeli zobowiązany rodzic nie jest w stanie świadczyć alimentów, obowiązek ten przechodzi na innych członków rodziny – zgodnie z ustaloną kolejnością prawną. Począwszy od zstępnych (np. dzieci), przez wstępnych (np. rodzice) aż po rodzeństwo i dalszą rodzinę, jeśli to konieczne.

Procedura ustalenia alimentów

Proces prawny dotyczący alimentów zaczyna się od złożenia odpowiedniego wniosku w sądzie. W toku sprawy mogą być rozpatrywane dowody, takie jak zeznania świadków, opinie biegłych czy dokumenty finansowe, które pomogą ustalić adekwatną kwotę alimentów.

Dlaczego warto zwrócić się o pomoc do adwokata?

Zrozumienie przepisów i skuteczne przeprowadzenie sprawy alimentacyjnej może być skomplikowane. Adwokat Grażyna Cichowska z Łodzi, zapewniając profesjonalne doradztwo i reprezentację prawna, może pomóc w uzyskaniu sprawiedliwych i adekwatnych środków alimentacyjnych, zarówno na rzecz dzieci, jak i dorosłych członków rodziny.

Zachęcamy do skorzystania z usług naszej kancelarii, gdzie do każdej sprawy podchodzimy z indywidualnym zaangażowaniem, mając na uwadze dobro klienta i jego rodziny. Adwokat Grażyna Cichowska to doświadczenie i profesjonalizm, na którym można polegać.