Radca prawny w Białymstoku, Bogumiła Gruszewicz, wyjaśnia, jakie są zasady dziedziczenia ustawowego i testamentowego, które są istotne zarówno dla osób planujących swoje testamenty, jak i dla potencjalnych spadkobierców.

Dziedziczenie ustawowe versus testamentowe

Dziedziczenie ustawowe ma miejsce, gdy zmarły nie pozostawił testamentu, lub testament nie obejmuje wszystkich majątków. W takim przypadku prawo określa, kto i w jakiej kolejności dziedziczy majątek. Natomiast dziedziczenie testamentowe bazuje na wyraźnych życzeniach zmarłego, zapisanych w testamencie. Radca prawny w Białymstoku podkreśla, że testament pozwala na indywidualne i dokładne określenie, kto ma dziedziczyć poszczególne składniki majątku.

Grupy dziedziczenia ustawowego

Zgodnie z polskim prawem spadkowym, określone są grupy dziedziczące:

  1. Pierwsza grupa to dzieci zmarłego i jego małżonek. Każdy dziedziczy równą część, jednak małżonek nie może otrzymać mniej niż ¼ całości spadku.
  2. W sytuacji braku dzieci, spadek dziedziczą rodzice zmarłego i jego małżonek, przy czym małżonek otrzymuje połowę spadku.
  3. Brak zstępnych i rodziców sprowadza dziedziczenie do dalszej rodziny lub nawet gminy ostatniego zamieszkania zmarłego.

Radca prawny w Białymstoku zauważa, że istnieją szczególne sytuacje, gdy małżonek jest wyłączony z dziedziczenia, np. w przypadku separacji czy rozwodu z winy tego małżonka.

Przyjęcie spadku a zachowek

Przyjęcie spadku można dokonać na dwa sposoby: wprost lub z dobrodziejstwem inwentarza. Pierwsze wiąże się z pełnym przyjęciem odpowiedzialności za długi spadkowe, drugie zaś ogranicza tę odpowiedzialność do wysokości czynnej wartości spadku.

Zachowek to prawo dla tych, którzy zostali pominięci w testamencie, ale zgodnie z prawem mieliby prawo do części spadku. Jego wysokość zależy od stopnia pokrewieństwa i sytuacji materialnej spadkobiercy.

Obsługa prawna w dziedzinie prawa spadkowego

Radca prawny Bogumiła Gruszewicz z Białegostoku oferuje kompleksową obsługę w dziedzinie prawa spadkowego, od doradztwa, przez sporządzanie dokumentów, po reprezentację w sądzie. Każda sprawa jest analizowana indywidualnie, co pozwala na dokładne dostosowanie strategii do potrzeb klienta.

Zachęcamy do kontaktu z naszą kancelarią w Białymstoku, aby uzyskać więcej informacji i wsparcie w sprawach spadkowych.